STOWARZYSZENIE

Statut

Pobierz STATUT Statut Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II Rejowiec Fabryczny Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. §2 Stowarzyszenie jest apolitycznym, samorządnym …

Statut Read More »