AKTUALNOŚCI

Czy Prezydent RP ustanowi Order lub Medal  Św. Jana Pawła II ? – pyta Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do P. Andrzeja Dudy – Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy dot. ustanowienia nowego odznaczenia państwowego: Orderu/Medalu Św.Jana Pawła  II.Jest bardzo wiele osób i instytucji, ktore mają ogromny wkład w upamiętnianie pontyfikatu Papieża Polaka z myślą o przyszłych pokoleniach. Funkcjonująca obecnie forma uznania takich zasług przez kościół w postaci nagrody „Totus Tuus” ma bardzo subiektywny charakter i nie oddaje obiektywnie  konieczności szerokiego uznania wspomnianych osób czy instytucji – szczególnie tych działających całkowicie społecznie dla naszego świętego.
Pozostaje nam więc już tylko modlitwa o skuteczność pomyslu i wsparcie Opatrzności Bożej. Pomysł  znalazł uznanie również wsród uczestników V Forum  Inicjatyw Papieskich – Warszawa – Kraków 29-30.III.2017 r.

Duma naszego Stowarzyszenia

23 marca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wręczył odznaczenia naszym wspaniałym członkom: Kol. Sławomirowi Tomków, prof. Józefowi Stasińskiemu oraz Grzegorzowi Kaniewskiemu za pracę na rzecz, m.in. ochrony dziedzictwa narodowego jakim jest Osoba i pontyfikat Naszego Papieża Św.Jana Pawła II. Gratulujemy z całego serca!

Forum Inicjatyw Poświęconych Papieżowi Św.Janowi Pawlowi II

Zarząd naszego Stowarzyszenia zwrócil sie Już po raz V. tym razem w Warszawie oraz Krakowie w dn. 29-30.III.2017 r. odbędzie się Forum poświęcone  formom upamiętniania naszego Wielkiego Papieża w skali calego kraju. Satysfakcją dla naszego Stowarzyszenia jest to, że pierwsza taka Konferencja z nazsej inicatywy miała miejsce  jużw 2007 r. i odbyła sie  w Insttyucie Papieża JP II w Warszawiwe. Tak jak przy poprzednich spotkaniach wydaliśmy okolicznościową kartkę pocztową.Wśród uczestników Forum nad R. Zawadowskim w II rzędzie  w środku – Teresa Królikiewicz-Kwiatkowska – koleżanka naszego Papieża

Sz. Państwo ! Koleżanki i Koledzy! 

Prezydent RP P. Andrzej Duda odznaczył Naszego  Członka Honorowego J.Em. Ks. Mariana Kardynała Jaworskiego  Orderem Orła Białego.Jesteśmy dumni i szczęśliwi za to należne Eminencji odznaczenie, które otrzymał z wniosku złożonego przez  NASZE   STOWARZYSZENIE.

         


NASZ Kardynał w tow. prof. Zenona Błądka – „Perły naszego Stowarzyszenia” chwilę po odznaczeniu J. Eminencji Orderem  Orła Białego 13.III.2017 r. 

Odznaczenia państwowe dla czlonków Zarządu  

  Preztdent RP P. Andrzej Duda odznaczył z dniem 02 lutego 2017 r. Kol.Kol. Grzegorza Kaniewskiego – Srebrnym Krzyżem Zasługi RP oraz Kol. Sławomira Tomków – Brązowym Krzyżem Zasługi RP, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem Gloria Artis  Czł. Honorowego P. prof. Józefa Stasińskiego. GRATULACJE! – i wielka to radość w Naszym Stowarzyszeniu


UWAGA
! Prof. Józef Stasiński z Poznania nasz Członek Honorowy w dn. 16 marca 2017 r. kończy 90 lat!. W święto Józefa t.j. 19 marca o godz. 12.15 w Katedrze Poznańskiej odbyła się uroczysta Msza Sw. w intencji jubilata do którego skerowali specjalne życzenia, m.in. Ks. Marian Kard. Jaworski z Krakowa czy Metropolita Poznański Ks. Abp. Stanisław Gądecki. nastepnie goście spotkali się z Profesorem w siedzibie PAN w Poznaniu.Dla uczestnikow obchodów  wydany został osobisty wykątkowy medal z wizerunkiem jubilata.

Drogi Profesorze- GRATULUJEMY !

1. W dn.16-17-18 czerwca br.  planujemy w Sanktuarium w Licheniu organizację XVII Konferencji Stowarzyszenia.Jej głównym tematem będzie przyygotowanie do obchodów w 2019 r.- 20. rocznicy wyniesienia na ołtarze 108.Polskich Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej. W Sanktuarium Licheńskim znajduje się poświęcona Im kaplica oraz obraz beatyfikacyjny.
Zgłodszenia, pytania, propozycję itp. pr. zgłaszać do koordynatora Kol. Grzegorza Kaniewskiego lub do nas. Poniżej : DATOWNIK+STEMPEL+KARTKA:

  


2
. Pragnę poinformować, jako Prezes Stowarzyszenia, że włączyłem się aktywnie do pomocy harcerstwu, któremu zawdzięczam najpiękniejsze chwile mojego wczesnego życia i aktywności. Przyjąłem na siebie funkcję Komendanta Zlotu Chorągwi Lubelskiej ZHP,  który odbędzie się w Lublinie 10.06.2017 r.- hm.Ryszard Zawadowski – Harcerz Rzeczypospolitej


3
.
 Zwracamy się z wielką prośba do wszystkich członków Stowarzyszenia o wpłatę składki członkowskiej na nasze konto : 09 2030 0045 1110 0000 0409 0530 a także o wsparcie nas przez sympatyków w sytuacji gdy nie posiadamy statusu org. pożytku publicznego. Dziękujemy!