Aktywni z myślą o Św. Janie Pawle II

25.01.2017 r. w Sejmie RP z naszym udziałem odbyło się kolejne posiedzenie  Parlamentarnego Zespole ds. Dziedzioctwa Św.Jana Pawlła II. Stowarzyszenie reprezentowali też : Kol. Adam Mazirek , Ks. prałat dr Roman Zrój z Gdańska i o. Gabriel dr Jan Bartoszewski z Warszawy. Z naszej strony przekazaliśmy prace nad inicjatywą Roku 2019 jako Roku Polskich Męczenników za wiarę i patriotyzm. Poniżej przepustka do Sejmu/ Senatu.             

Rok 2019 – Rokiem Polaków, heroicznych świadków miłości dwudziestego wieku.

16.I.2017 r. w Centrum Myśli JP II w Warszawie w uzgodnieniu z Parlamentarnym Zespołem ds. Dziedzictwa Św.Jana Pawła II  odbyło się spotkanie w temacie przygotowań do zbliżającego się jubileuszu 20.rocznicy wyniesienia na ołtarze przez JP II – 108. Polskich Błogosławionych Męczenników z okresu II wojny światowej. Inicjatorem tego spotkania był Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zawadowski. Dzięki gościnności Dyr. Centrum Myśli JP II P. Norberta Szczepańskiego, udział wzięli m.in. Ks.prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka, O. dr Gabriel Jan Bartoszewski z zakonu Kapucynów z Warszawy, , Ks.Prałata dr Romana Zrój z Gdańska, ks. Zbigniew Kulik z Siennicy Nadolnej k/o Krasnegostawu, P.Michalina Poźniak z Instytutu Papieża JP II w Warszawie, P. Barbara Glembin z Akcji Katolickiej, P.Adam Mazurek Prezes Of. Wydawniczej ADAM z Warszawy  i in. Po omówieniu tematyki, sugestii oraz propozycji w temacie spotkania, zostaną one przedstawione w Sejmie RP  na Parlamentarnym Zespole ds. Dziedzictwa Św. JP II  25.I.2017 r. Kolejne spotkanie z przygotowanymi propozycjami  planowane jest na 28 lutego b.r. również w Centrum Myśli JP II przy ul. Foksal 11.Osoby zainteresowanie?! prosimy o kontakt telefoniczny z nami.                

22.XI.2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  z naszej inicjatywy Kuratorium Oświaty zorganizowało konferencję p.n.: „Dziedzictwo przejąć, pomnożyć, przekazać” z udziałem ok.350 Dyrektorów Szkół, nauczycieli, katechetów i księży oraz wykładowców KUL. Stowarzyszenie prezentowało założenia organizacyjne realizacji projektu Teczka serdecznej pamięci. Spotkanie uświetnił występ uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Gościeradowa (wszystkie dzieci otrzymały od Pani Kurator Teresy Misiuk pamiątkowe prezenty) oraz zaprezentowana została prezentacja zbiorów papalii z Teczek serdecznej dzieci tej Szkoły.

            („Perełki Jana Pawła II” z ZPO w Gościeradowie )

19.XI.2016 r. nasza delegacja uczestniczyła w Sanktuarium w Łagiewnikach w uroczystym  zamknięciu obchodów Roku Bożego Miłosierdzia.

10.XI.2016 r. w Gościeradowie pow.Kraśnik odbyła się uroczystość z okazji   50.lecia istnienia Szkoły oraz 10.lecia nadania Zespołowi Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II.Jako goście przekazaliśmy piękny odlew wizerunek JP II oraz dyplomy w tym od Pereł Jana Pawła II przy SDŚ z Krasnegostawu.

  15.X.2016 r. w Poturzynie pow. łaszczowski mówiliśmy o naszym wielkim świętym – Janie Pawle II

         
Parlamentarny Zespół ds/Dziedzictwa Św. Jana Pawła II

21.IX.2016 r. w Sejmie RP nasza delegacja w składzie – Ryszard Zawadowski, Kol. Adam Mazurek i ks. Ryszard Ostasz wzięła udział w posiedzeniu powołanego w styczniu 2016 r. Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Św.JP II. Przewodniczącym tego  Zespołu jest Poseł z Rybnika P. Czesław Sobierajski. Udział wzięli m.in. Redaktorzy Naczelni Redakcji Katolickich Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Dyrektor Centrum Myśli JP II, przedstawiciele Muzeum Kard. St. Wyszyńskiego i Jana Pawła II, ks.  Dyrektor Instytutu Papieża JP II, Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny JP II w Wadowicach, przedstawiciele KUL, Rodziny Szkół JP II, samorządu m. Olesno, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i niestety na wyjątkowo krótko przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski  in. W trakcie dyskusji i wymiany informacji o działaniach na rzecz upamiętniania Św.JP II przedstawiliśmy temat: ogólnopolskiej akcji: Teczka serdecznej pamięci -przekazując takie teczki dla posłów z tego Zespołu, stanu wzbudzenia kultu 108.polskich  Bł. Męczenników okresu II wojny światowej, przygotowań do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2020 r. Do kolejnego spotkania każdy z uczestników ma na piśmie przedłożyć propozycje działań i inicjatyw poświęconych  dla tego Wielkiego Polaka. Z naszej strony  zaprosiliśmy wszystkich na otwarcie wystawy naszych plakatów ( „Polska światu Papieża dała”) w Senacie RP od  19.X.2016 r. Naszą delegację wspierał P. Piotr Olszówka Poseł Ziemi Lubelskiej. Ogromną radość sprawiliśmy przekazując uczestnikom … krówki papieskie, cukierki z godłem papieskim pochodzące z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bidzinach – Diecezja  Sandomierska 27-532 Wojciechowice tel.+48 15 861 83 19 www.bidziny.pl 

21 września 2016r. W dn.06.09.2016 r. gościliśmy w Redakcji Katolickiej TVP w Warszawie  u nowego Redaktora Naczelnego ks.Macieja Makuły SDB. W trakcie wyjątkowo sympatycznego spotkania przedstawiliśmy sylwetkę naszego Czł. Honorowego Ks. Mariana Kard. Jaworskiego, temat realizacji projektu Teczka serdecznej pamięci – pod m.in. Patronatem Honorowym TVP1, a także realizacji prezentacji sylwetek 108.Polskich Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej. Na zdjęciu przy gmachu TVP  od lewej: ks. Zbigniew Kulik, Prezes Ryszard Zawadowski, Ks. Maciej Makuła i ks. Ryszard Ostasz.

20.08.2016r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odprawiona została Msza Św. poświęcona Jubilatowi, niestety … bez Jego udziału z uwagi na pobyt w szpitalu. W koncelebrze m.in. Ks. Bp. Marian Buczek, ks. bp. Mały i

Projekt do dzieci i młodzieży szkolnej :„Moje wakacje z Św. Janem  Pawłem II”

W perspektywie przygotowań do 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły proponujemy na ten rok i kolejne wakacje projekt w ramach którego dzieci i młodzież w trakcie wędrówek wakacyjnyxch będą szukać i dokumentować ślady związane z naszym wielkim rodakiem.W perspektywie projekt ten może przybrać charakter konkursu indywidualnego oraz m-y z placówkami oświatowymi.

66.rocznica święceń kapłańskich Ks. Mariana Kard. Jaworskiego. 

25.czerwca w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w Kaplicy Jana Pawła II Ks.Kardynał w gronie najbliższych przyjaciół celebrował Mszę Św. z okazji tak pięknej rocznicy swoich święceń. Na nasze zaproszenie do wspólnego świętowania odpowiedziało Stowarzyszenie Przyjaciół Gdeszyna skąd przyjechała delegacja dzieci z miejscowej Szkoły im. Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego,Delegacji przewodniczył Ks. Ryszard Ostasz.

Światowe Dni Młodzieży – Stowarzyszenie w Krakowie 31.VII.2016 r.

W dniu 31 lipca nasza delegacja będzie uczestniczyć w Mszy Św. Posłania- w Campusie Misericordia w Brzegach k/o Krakowa celebrowanej przez Papieża Franciszka.  

90 rocznica święceń kapł.  Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego w parafii Św. Anny w Tuczępach gm. Grabowiec pow. zamojski  

06 sierpnia 2016 r. w parafii pw.Św.Anny w Tuczępach gm. Grabowiec pow. zamojski  odbedzie się wyjątkowa uroczystość poświęcona jednemu z 108. Polskich Błogosławionych Męczenników – Ks.Zygmuntowi  Pisarskiemu który 29 czerwca 1926 r. został wyświęcony na księdza w kościele Św.Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Na uroczystość zaproszony został m.in. Ks.prof. Tomasz Kaczmarek  z Włocławka – główny postulator 108. Bł.Polskich Męczenników(obecnie Ks.J.Popiełuszki), P. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, prlamentarzyści i in. osoby. Z tej okazji z inicjatywy Kol. Grzegorza Kaniewskiego powstał 2. okolicznościowe kartki pocztowe oraz stempel kolekcjonerski.

 stempel dodatkowy

90 rocznica urodzin  Kardynała Mariana Jaworskiego.
21.sierpnia b.r. przypada 90. rocznica urodzin naszego Członka Honorowego, Kardynała M.Jaworskiego. Wszystko wskazuje na to, że jubileusz ten odbędzie się w Sanktuarium MB Kalwaryjskiej gdzie uczestnicząc w tym święcie  przekażemy Eminencji specjalne życzenia od Stowarzyszenia z …. znaczkami pocztowymi z Jego wizerunkiem oraz pięknymi kartkami pocztowymi opatrzonymi stemplem pocztowym.

  Nasz „prezent”  dla Jubilata – bloczek znaczków pocztowych                               

autor projektu w tym i datownika – P. Marvin Jackowski z 
Krakowa ( uwaga ten  walor nie będzie w powszechnym obiegu )

Senat RP „zdobyty!” przez naszą … wystawę plakatów  papieskich.

w 2014 r. były Marszałek Senatu P. Bogdan Borusewicz odmówił  ekspozycji w Senacie RP!  naszej wyjątkowej kolekjcji plakatów papieskich w ramach stałej ekspozycji z zbiorów Społ.Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JP II  p.n. :„Polska światu papieża dała”
W Roku Miłosierdzia Bożego, zmian władz na „normalne” chrześcijańskie i patriotyczne, Senat RP przy wsparciu P.Senatora Czesława Ryszki  przyjął naśżą ekspozycję i w dn. 19 października 2016 r. o godz. 12.oo nastapi tutaj  uroczyste jej otwqrcie. Planujemy przyu okazji uroczystości  zaprezentować Senatorom i gościom poprzez zaproszone do Senatu dzieci z SP im. JP II w Brzegach ( gm.Miastko Kościelne) z ” Teczkami serdecznej pamięci”( zbiory pamiątek  związanych z Św. JP II pokolenia naszego świętego papieża). Stowarzyszenie wyemitowało kartkę pocztową, kopertę oraz wydało specjalny stempel okolicznościowy – jak niżej.