XVI Krajowa Konfrencja Stowarzyszenia-Kazimierz n / Wisłą

Po raz 16 nasze Stowarzyszenia spotykał się w dniach 09-10-11-12 czerwca 2016 r. tym razem w Kazimierzu n/Wisłą  aby podsumować miniony rok całkowicie  społecznej działalności dla utrwalania pamięci o jednym z największych Polaków w naszej historii. Konferencja miała miejsce w przeuroczym Kazimierzu Dolnym pod Patronatem Honorowym Pana Andrzeja Pisuli – Burmistrza Kazimierza
( poniżej na zdjęciu z Prezesem Ryszardem Zawadowskim)

W prohgramie „rodzinnego” spotkania byłop, m.in. przekazanie Teczek serdecznej pamięci  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bochotnicy, zwiedzanie Muzem Nadwiśląnskiego, pobyt w Łaszczowie ( pow. Tomaszów Lubelski) na uroczystościach zw. z Bł. Stanisłewem Kostką Starowieyskim, w Tyszowcach, a także na X Festiwalu Pieśni Maryjnej j w Księżomierzu k/o Gościeradowa ( pow. kraśnicki).
Burmistrz Kazimierza P. Andzrej OPisula ufundował nam rejs statkiem po Wiśle oraz przejazd turystyczny specjalnymi meleksami po Klazimierzu i okolicy.
Wiodącym tematem ustaleń Konferencji do dalszej działalności będą przygotowania do 100. rocznicy urodzin Św.Jana Pawła II oraz wzbudzenie kultu wyniesionych przez Niego w 1999 r.- 108. Polskich Błogosławionych Męczenników II wojny światowej.
Z okazji XVI Konferencji ukażą się 2. kartki beznominałowe oraz datownik wydane przez Pocztę Polską SA.( 09.VO.2016 r. UP Kazimierz Dolny) a takze nasza kartka i srempel okolicznościowy- wzory poniżej
   XVII Kobferencja Stowarzyszenia w 2017 r. planowana jest w Sanktuarium w Licheniu.


Przed kościołem Bł. Stanisława Kostki -Starowieyskiego w Łaszczowie