IV Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II Kraków 25-27.II.2016 r.

Z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego z Krakowa w dn. 25-26-27.II.2016 r. odbyło się z naszym udziałem spotkanie poświęcone inicjatywom skierowanym na upamiętnianie naszego Wielkiego Św. Jana Pawła II. Poprzednie konferencje miały miejsce w Warszawie, Krakowie, Lublinie. Nie można zapomnieć takiego Forum w 2007 r. w siedzibie Prymasa Kard. J.Glempa w Warszawie na ul. Kolegiackiej. Z rąk Ks. Stanisława Kard. Dziwisza otrzymaliśmy list z podziękowaniem za naszą społeczną działalność. Treść listu TUTAJ
Po raz kolejny podnosiliśmy temat wspólnej realizacji ogólnopolskiego projektu: Teczka serdecznej pamięci. Tradycyjnie Kol. Grzegorz Kaniewski spowodował z okazji Forum okolicznościowe wydanie kartki pocztowej oraz specjalny stempel
 W dniu 25.II.2016 r. przekazaliśmy w obecności uczestników IV Forum do zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, wyjątkow0-unikalny medal -plakieta autorstwa prof. Józefa Stasińskiego – ostatnie namaszczenie w drodze do Domu Ojca Jana Pawła II przez Kard.Mariana Jaworskiego.   

Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zawadowski wręcza akt darowizny i eksponat  medalu prof. Józefa Stasińskiego Dyrektorowi Muzeum ks.Jackowi Pietruszce ( obok : P.Bożenna Pachla oraz Ks. Ryszard Ostasz).


W Muzeum w Wadowicach nastąpiło przy oryginale ewangelii czytanej umierającemu papieżowi, uroczyste wręczenie legitymacji członkowskiej (nr 105) oraz legitymacji Kustosza Zbiorów Papieskich Kol. Bożennie Pachla z Krasnegostawu.

(od lewej: R. Zawadowski, ks.dr Jacek Pietruszka Dyr.Muzeum, Bożenna Pachla, ks. Ryszard Ostasz i Grzegorz Kaniewski)
Z uwagi na to, że Forum odbywało się w Sanktuarium Św.JP II oraz Św. s.Faustyny mogliśmy przekroczyć Bramę Bożego Miłosierdzia w tym szczególnym roku. W naszej delegacji byli: Ryszard Zawadowski, Grzegorz Kaniewski, Bożenna Pachla, Ks. Zbigniew Kulik oraz ks. Ryszard Ostasz. Na ręce Kard. Stanisława Dziwisza przekazaliśmy Teczkę serdecznej pamięci.              W dniu 27.II.2016 r. przyjął nas po zakończeniu Forum u siebie w domu na audiencji Ks.Marian Kard Jaworski któremu wraz z prezentem i życzeniami od Stowarzyszenia  przekazaliśmy informacje o podjęciu przez nas inicjatywy budowy votum dla Św. JP II na 100. rocznicę urodzin, jedynego takiego w Polsce- miejsca upamiętnienia 108.Polskich Bł. Męczenników z II wojny światowej na terenie lubelszczyzny.

   od lewwej: Ks.Zbigniew Kulik, Kard.Marian Jaworski, Ryszard Zawadowski oraz Ks. Ryszard Ostasz