Ks.prof.W.Chrostowski i Ks.Inf. G.Kalwarczyk Członkami Honorowymi Stowarzyszenia .

07.XII.2015r. w trakcie uroczystości XXV. lecia Oficyny Poligraficzno-Wydawniczej P.Adama Mazurka ADAM  w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II w Warszawie nastąpiło uroczyste przyjęcie do grona naszych Członków Honorowych Stowarzyszenia wybitnych przedstawicieli kościoła – ks. prof. Waldemara Chrostowskiego (14 ) oraz ks. Inf. Grzegorza Kalwarczyka (15).
          
         W trakcie spotkania nawiązaliśmy kontakt z Panem Senatorem RP – Czesławem Ryszką
           
Nie zabrakło wyrazów uznania i gratulacji naszemu Czł.Honorowemu – kol. Adamowi Mazurkowi    
z okazji  jubileuszu Jego Wydawnictwa.
               
U
roczystość w tym dniu uświetnił występ uczniów z 145.Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Warszawie
 
Tego samego dnia spotkaliśmy się ( z udziałem ks.Zbigniewa KULIKA) z uczniami Zesp. Szkół Spożywczo-Gastronomicznych  w Warszawie im. Jana Pawła II z wykładem : „Autorytety Karola Wojtyły w drodze  do świętości”.