Medalierzy Polscy- Mój Jan Paweł II – Zamek Królewski Warszawa 23.VI.2014r.

W dniu 23.VI.2014 r. z udziałem przedstawicieli naszego Stowarzyszenia ( Grzegorz Kaniewskiego, Małgorzaty Kupiszewskiej, Ryszarda Zawadowskiego ) na Zamku Królewskim w Warszawie  w Sali Senatorskiej odbył się wernisaż wyjątkowej ekspozycji dzieł najwybitniejszych polskich medalierów poświęconych Janowi Pawłowi II, a wśród nich naszego  Czł. Honorowego prof. Józefa Stasińskiego z Poznania. Inicjatorem tej ekspozycji jest kol. Bernard Adamowicz  
Wystawa będzie czynna od 24.VI. do 21.VII. 2014 r.