Z teczkami Serdecznej Pamięci w Telewizji Lublin

W dn. 08. IV. 2014 r. w Telewizji Lubelskiej – w programie „Dziedzictwo” nagrana została audycja z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadówce gm. Rejowiec pow. chełmski na temat praktycznej realizacji naszego projektu p.n.: Teczka serdecznej pamięci.Uczniowie: Justynka jakubiec II kl., Aleksandra Szczepańska VI kl. i Dawid Semeniuk z kl. IV zaprezentowali swoje  papalia jakie już zgromadzili oraz zadeklarowali swój aktywny udział w gromadzeniu i prezentowaniu  pamiątek tak przed jak i po kanonizacji Jana Pawła II.Wyjazdowi towarzyszyła skrzętnie fotografując P. Ewa – mama dawida. Emisja programu w TVP Regionalna Lublin  nastąpi 13 kwietnia w Wielka Niedzielę o godz. 10:00.