Rodzina Szkół Papieskich Diecezji Sandomierskiej w projekcie „Teczka serdecznej pamięci”.

W Zespole Placówek Oświatowych im.  Jana Pawła II w Gościeradowie ( pow. Kraśnik woj. lubelskie) 17 marca 2014 r.  spotkali się Dyrektorzy Szkół noszących imię Jana Pawła II, księża, katecheci oraz przedstawiciele rad rodziców z szeregu placówek oświatowych Diecezji Sandomierskiej aby omówić przygotowania do kanonizacji JP II w swoich placówkach. Wiodącym tematem tego spotkania Rodziny Szkól Papieskich było włączenie się i realizacja projektu „Teczka serdecznej pamięci…”. Jako pierwsza do realizacji projektu w Diecezji  przystąpił właśnie Zespól Placówek  Oświatowych w Gościeradowie – gospodarz tego spotkania wręczając  swoim uczniom ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Gościeradowa  wspomniane Teczki. Dzieci do tego pomysłu odniosły się entuzjastycznie! z zapałem szukając w swoich domach rodzinnych i u najbliższych papaliów. 
Na ręce P. Dyrektor Szkoły Anny Drwal wręczony został Certyfikat upoważniający Szkołę  do powoływania Kustoszów Zbiorów Pamiątek Papieskich wraz z  specjalnymi legitymacjami. W spotkaniu uczestniczyli . m.in.  też Ks. dr Jerzy Dąbek diecezjalny opiekun Rodziny Szkól,  Przewodnicząca  Rodziny P Teresa Pracownik z Gimnazjum im. JP II w Ulanowie, a także P. Anna Potocka – Sekretarz Gminy Gościeradów. Spotkanie prowadził w dużej części  omawiając aspekty wdrożenia i stałej realizacji tego  projektu także po kanonizacji JP II- Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.

Zdjęcie uczestników spotkania – galeria w stronie Diecezji Sandomierskiej.