Teczki Serdecznej Pamięci w Rejowcu Fabrycznym

28 lutego br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali ufundowane przez Burmistrza Miasta P. Stanisława Bodysa.  Teczki serdecznej pamięci  oraz specjalne zaświadczenia mianujące ich kustoszami rodzinnych zbiorów pamiątek papieskich. Teczki młodym kustoszom wręczał inicjator tego ogólnopolskiego projektu Prezes Stowarzyszenia Ryszard Zawadowski a zaświadczenia P. Dyrektor Zespołu Szkół Alicja Dorosz i Wicedyrektor Grażyna Tymiakin. Gimnazjaliści  specjalnie z tej okazji przygotowali prezentacje zebranych eksponatów.