Prezes Stowarzyszenia Ryszar Zawadowski w …Senacie RP

W dniu 21 lutego w Senacie RP odbyło się spotkanie Marszałka Senatu z przedstawicielami mediów lokalnych z całej Polski skupionych w Stowarzyszeniu Mediów Polskich którego członkiem jest też Prezes Stowarzyszenia. W trakcie pobytu w Senacie przekazaliśmy niektórym dziennikarzom nasz apel w sprawie poparcia ogólnopolskiej inicjatywy „Teczka serdecznej pamięci”. Apel ten otrzymał również osobiście Prezes Stowarzyszenia Mediów Polskich oraz Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich. Odnośnie wspomnianej inicjatywy mamy już sygnały niektórych szkól zainteresowanych projektem oraz czynimy starania aby temat „przebił się ” do hierarchii kościoła w kraju.
Poniżej zdjęcie z spotkania w Sali Senatu RP.