W jeden dzień dwie szkoły… z Teczkami serdecznej pamięci

W jeden dzień! odwiedziliśmy dwie szkoły. W dniu 31 stycznia 2014 r. Prezes Ryszard Zawadowski wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia Sławomirem Tomków  odwiedzili dwie szkoły w Kamieńcu ( woj. wielkopolskie). O godz. 8:00 rozpoczęliśmy spotkaniem z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu, a po godzinie mieliśmy spotkanie z uczniami Gimnazjum w Kamieńcu, noszącym również imię Jana Pawła II.
W obydwu szkołach wręczyliśmy Teczki Serdecznej Pamięci z przekazanymi przez nas eksponatami z specjalnymi zaświadczeniami  przygotowanymi przez Dyrekcje tych szkół które zawierają zapis iż dany uczeń jest Kustoszem Zbiorów Pamiątek Pontyfikatu JP II.Po zgromadzeniu i zaprezentowaniu efektów poszukiwań paplii uczniowie będą mieli prawo do uzyskania specjalnych jednolitych w skali całego kraju legitymacji Kustosza.
Przy okazji, serdecznie dziękujemy tym szkołom za podjęcie projektu „Teczka serdecznej pamięci” i umożliwienie spotkania się z uczniami w przede dniu zimowych ferii.
Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania w tych szkołach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieńcu z Teczkami Serdecznej Pamięci
Uczniowie Gimnazjum w Kamieńcu z Teczkami Serdecznej Pamięci.