Społeczne Centrum Dokumentacji

Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II

( Ośrodek Dokumentacji )

działa na podstawie  par.9 ust.6 Statutu Stowarzyszenia z osobowością  prawną  – Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II przy siedzibie Zarządu.
SCDP jest jedną z najstarszych instytucji świeckich gromadzących, opracowujących i eksponujących wszelkie formy upamiętnienia pontyfikatu Bł. JP II w skali Polski.
Nasze Centrum / Ośrodek działa całkowicie społecznie, bez etatów, dotacji i rzeszy urzędników z siedzibą w prywatnym domu Prezesa.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, współpracy członków Stowarzyszenia i naszych sympatyków, poświęceniu, determinacji, a także pełnemu oddaniu Ojcu Św. i systematyczności – stworzyliśmy i tworzymy bezprecedensowy zasób archiwalno – naukowy wiedzy o wszelkich formach upamiętniania pontyfikatu JP II występujących    w skali całego kraju! od 1978 r.
Poniżej przedstawiamy wykaz tematów w jakich zgromadziliśmy i gromadzimy ogromną wiedzę oraz materiały tak aby w przyszłości służyły, m.in do opracowań naukowo – poznawczych przy dalszych pracach nad oceną wielkości tego trzeciego w historii pod względem długości pontyfikatu. który dla nas nie ma tajemnic!

Wieloletnia nasza społeczna praca,wysiłek i poświęcenie nie znalazły (niestety!) zrozumienia, uznania nie mówiąc o szacunku czy wsparciu u b. Metropolity Lubelskiego ab.J. Życińskiego czy obecnego abp.Stanisława Budzika, a wręcz trudne do pojęcia  inwektywy ! – co nas  jednak nie zraża w świetle perspektyw tego właśnie  dzieła.

TEMATY REALIZOWANE PRZEZ NAS:

–  czasopisma,gazety
– Dęby Papieskie
– dokumentacja wszystkich tytułów Doktor Honoris Causa  polskich uczelni przyznanych Janowi Pawłowi II
–  Fundacja, stowarzyszenia, kluby, związki noszące im. JP II
–  Honorowe Obywatelstwa Polskich Miast i Gmin – 273 ( 5.11.2012)
–  Hospicja   ( 11 )
–  Jodły Papieskie
–  kalendarze w tym i tzw. listkowe
–  kaplice i kościoły p.w. Bł. Jana Pawła II –  (25) (5.11.2012)
–  książki i albumy polskich oficyn wydawniczych  ( 1189 )  ( 5.11.201)
–  nagrania filmowe ( VHS, DVD )  ( 101)
–  nagrania muzyczne ( płyty, kasety,plyty winylowe)  ( 151)
–  pielgrzymki do kraju ( wielotematyczny materiał faktograficzny
–  place
–  plakaty, afisze
–  pomniki
–  przedszkola   (13)
–  relikwie  Bł. JP II w skali całego kraju   (157)  5.11.2012
–  Szlaki Papieskie
–  Szpitale i placówki służby zdrowia im. JP II ( 19)
–  tablice pamiątkowe
–  uczelnie wyższe im. JP II  ( 5 )
–  ulice

                                                    APEL

Szanowni Państwo !
Będziemy wdzięczni za kontakt z nami i daleko idąca pomoc w zakresie tworzenia tej bazy danych w JEDNYM  konkretnym miejscu.
Oczekujemy na informacje gdzie, kiedy i w jakiej formie upamiętniono / ano Bł. JP II na Państwa ternie lub w innym znanym  Państwu miejscu .

Z podziękowaniami – Kustosz Zbiorów
/-/ Ryszard Zawadowski