W Starej Kobiałce z Teczką Serdecznej Pamięci

04 lutego 2019 r. spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej kobiałce gm. Stoczek Łukowski. W sali gimnastycznej Szkoły obok już zebranych i wystawionych przez uczniów eksponatów (Papalii) związanych z bohaterem Szkoły omówiliśmy jak należy przygotować się do realizacji projektu, gromadzić pamiątki papieskie i je prezentować.10 uczniów otrzymało z rąk P. katechetki Szkoły P. Krystyny Koniecznej
(opiekun projektu) i Ryszarda Zawadowskiego -Teczki Serdecznej Pamięci, a pozostali uczniowie uczestniczący w spotkaniu widokówki i kartki z wizerunkiem Św. Jana Pawła II. Dyrektor Szkoły P. Krzysztof Czub otrzymał do dyspozycji i wyróżnienia legitymacje Kustosza Zbiorów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II. Do projektu przystąpią też zuchy i harcerze działających przy Szkole drużyn ZHP.