O Medalu Św. Jana Pawła II i naszych inicjatywach w Telewizji – TVP Warszawa

W dniu 23.I.2019r. w TVP 3 w Warszawie przekazaliśmy informację o znaczeniu przekazanego przez nas tej Instytucji 16.X.2018r. odznaczenia – Medal Św.Jana Pawła II a także poinformowaliśmy o działaniach i współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na rzecz realizacji projektu: „Teczka serdecznej pamięci„. Telewidzom pokazaliśmy też nasz pomysł na rok
  2020 – „Balon Św. Jana Pawła II” z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. W przede dniu w Centrum Myśli JP II odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Wydziału Wychowania Duchowego oraz Religinjego ZHP celem omówienia ogólnopolskiego startu do wspomnianego projektu pn. „Teczka serdecznej pamięci” – wszyscy
zbieramy pamiątki związane z Janem Pawłem II. Z strony GK ZHP udział wzięły Druhny: phm. Teresa Zawadzka P-ca WWDiR oraz hm. Jolanta Łaba, a także ze strony Stowarzyszenia P. Adam Mazurek z Oficyny Wydawniczo -Poligraficznej ADAM. Religinego ZHP celem omówienia ogólnopolskiego startu do wspomnianego projektu