Spotkanie opłatkowe w WRTR Lublin 2019

Nasz udział w corocznym spotkaniu opłatkowym Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, które odbyło się dnia 12.01.2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w sali kolumnowej.

Video z uroczystości