WARUNKI OTRZYMANIA MEDALU

Warunki otrzymania Medalu Św. Jana Pawła II

  1. Medal ma charakter powszechny dla osób fizycznych, prawnych, instytucji, organizacji a także osób konsekrowanych i instytucji kościelnych.
  2. Odznaczenie przyznaje Kapituła Medalu na podstawie specjalnego Wniosku, który podpisuje: w przypadku os. fizycznych przedstawiciel Kapituły po ocenie uzasadnienia, kierownik jednostki na rzecz której składany jest wniosek, organ prowadzący w przypadku jednostek samorządowych, Przewodniczący Rady Miasta/Gminy w przypadku nadawania medalu dla miasta – gminy.
  3. Wypełniony wniosek indywidualny, a w przypadku instytucji z pismem przewodnim należy przesłać pocztą na adres:

22-170 Rejowiec F. ul. Chełmska 95 – Kapituła Medal Św. Jana Pawła II.

       4. Po analizie treści wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Kapituły. Wnioski mają charakter poufny i stanowią zasób archiwalny Kapituły.

       5. W przypadku decyzji pozytywnej odznaczeni dokonuję wpłaty przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia ustalonej należności. Powyżej znajduje się druk przelewu.

      6. Ostatnim elementem jest omówienie trybu, miejsca i okoliczności uroczystego wręczenia odznaczeń /nia co należy dokonać w uzgodnieniu z nami telefonicznie.

Przy okazji informujemy, że w 2019 r. planowany jest Medal 108. Błogosławionych Męczenników w XX. rocznicę ich beatyfikacji oraz w roku 2020 z okazji 100 rocznicy Urodzin Karola Wojtyły…