UCHWAŁA NR. 5

Uchwały Nr 1 /5/2018r. z dn. 01. marca2018 r. ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II w sprawie ustanowienia oraz nadawania odznaczenia Stowarzyszenia p.n.:

MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II

W dniu 18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Polaka – Papieża Św. Jana Pawła II. W tym roku jest to również Jego 15. rocznica odejścia do Domu Ojca, a także 6 rok od chwili Jego powołania do grona świętych kościoła powszechnego. Mając to wszystko na uwadze oraz wyjątkową Osobę Św. Jana Pawła Zarząd Stowarzyszenia po szerokiej konsultacji postanawia, co następuje.

§ 1

Na podstawie §28 i §30 ust.10 wzw. z §6 Statutu Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II uchwalonego na mocy art.1 ust. 1, art. 2ust. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Zarząd Stowarzyszenia ustanawia niniejszym odznaczenie Stowarzyszenia podnazwą :

MEDAL ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

§ 2

Wzór odznaczenia, regulamin jego wręczania oraz wzór wniosku o nadanie Medalu sta- nowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Z uwagi na Osobę, której dotyczy niniejsza Uchwała jej treść w zakresie ustalonym w §3 podlega zgłoszeniu do Konferencji Episkopatu Polski.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a jej wykonanie zleca się Prezesowi Zarządu.

Wiceprezes Zarządu                        Sekretarz                       Prezes  Zarządu

Grzegorz Kaniewski                  Sławomir Tomków          Ryszard Zawadowski

Rejowiec F. dn. 2018 – 03 – 01