REGULAMIN

Zał. nr 1 do Uchwały nr 1/V/20

Regulamin nadawania przez Kapitułę odznaczenia p.n. „MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II 

§ 1

MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II , jest nadawany w uznaniu za wybitne zasługi, poświęceniei zaangażowanie w działalności na rzecz upamiętniania pontyfikatu i Osoby Polaka Papieża Św. Jana Pawła II .

Medal jest nadawany osobom fizycznym i prawnym, a także organizacjom i instytucjom kościelnym, którez wyjątkowym zaangażowaniem realizowały zadania określone w par. 1

Medal wręcza się w sposób uroczysty przez przedstawicieli Kapituły lub osoby upoważnione z okazji następujących rocznic: urodzin Karola Wojtyły, wyboru na papieża, kanonizacji oraz rocznicy odejścia do Domu Pana.

§ 2

Medal nadaje się na pisemny wniosek instytucji świeckich, kościelnych, organizacji i stowarzyszeń oraz Kapitułypo akceptacji członków Kapituły Odznaczenia.

§ 3

Medal jest 1- stopniowy w kolorze złotym, okrągły z niebiesko – biało – żółtą wstążką oraz baretką .

§ 4

Medal (baretkę) nosi się na lewej piersi po odznaczeniach państwowych i resortowych.

§ 5

Nadanie odznaczenia potwierdza się legitymacją wręczoną wraz z odznaczeniem i stosowną uchwałą.

§ 6

Wypełniony pisemny wniosek (załącznik nr. 1) podpisany przez wnioskodawcę /ów przekazuje się do siedziby Kapituły Odznaczenia co najmniej na 1-miesiąc przed datą: urodzin Karola Wojtyły, wyboru na papieża, kanonizacji oraz rocznicy odejścia do Domu Pana.

Kapituła może w nadzwyczajnym trybie na podstawie wspólnej decyzji przyznać medal w innym terminie.

§ 7

Listę odznaczonych podaje się do powszechnej wiadomości i publikacji w wszelkich mediach, a w szczególności katolickich.

§ 8

Całość dokumentacji nadawania Medalu Św. Jana Pawła II stanowi zasób archiwalny Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II i stosuje się odpowiednio do przepisów państwowych o ochronie danych osobowych.

§ 9

W razie niegodnego zachowania, skazania odznaczonego prawomocnie z pozbawieniem praw publicznych Kapituła ma prawo cofnąć / odebrać przyznane odznaczenie.

§ 10

Załącznikami do niniejszego regulaminu są :

  • zasady działania Kapituły odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.
  • wzór wniosku o nadanie odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.
  • wzór i opis odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej Uchwały o ustanowieniu Medalu Św. Jana Pawła II.

za  Zarząd Stowarzyszenia

Rejowiec F. dn. 2018-03-01