Chorzów ze Św. Janem Pawłem II

W dniach od 4-6.XII.2018 r. gościłem na zaproszenie m. in. Kol. Krzysztofa Knasa z Redakcji „Chorzów Miasto Kultury”. W tym mieście odwiedzając m. in. Szkoły Papieskie nr 2 i 17, Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka i Godności- „WYSPA”,
a także spotykając się z Prezydentem Miasta Chorzów w przedmiocie powołania bodaj pierwszego w Polsce Komitetu Obchodów 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły (2020 r.) Stowarzyszenie „WYSPA”..
  
Stowarzyszenie „WYSPA” zostało uznane naszym Medalem Św.JP II ( na zdjęciu z P. Prezes po przekazaniu odznaczenia), kolejno Medal ten wręczyłem dla Szkoły nr 17 im. JP II w Chorzowie ( na zdjęciu moment odznaczenia sztandaru) natomiast w SP Nr 2 wystartowaliśmy z ogólnopolskim projektem „Teczka serdecznej pamięci”. Z ogromną radością odznaczyłem również Medalem Św. JP II Pana Adama Lapskiego, – Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa oraz wspomnianą redakcję czasopisma „Chorzów Miasto Kultury” w imieniu, której odznaczenie odebrał Kol. Krzysztof Knas.