Osoby odznaczone

1.

10. 11. 12.
 16.
 18.
19. 20.
21.
 22.
 23.
 24.
 25.
 26.
 27.
 28.
30.

 31.

32.
33.
 34
35.
 36.
38.
39.
40.
41.
42.

OPIS FOTEK:
01. Warszawa Centrum Myśli JP II (15.VI.2018) Norbert Szczepański
02. Ryszard Zawadowski – Złoty Krzyż Zasługi Lublin (11.XI.2016)
03. od lewej: M. Trybulec, R. Zawadowski, N. Szczepański – W-wa
(15.VI.2018)

04. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
05. Prof. dr hab. inż. Remigiusz Wiśniowski hm. Marcin Janiszewski
Stowarzyszenie SALW-a – Kraków (25.V.2018)

06. hm. Marcin Janiszewski – Kraków (25.V.2018)
07. I. LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku
Piechoty w Kutnie – Kraków (25.V.2018)

08. Święto Kadetów – Kraków (25.V.2018)
09. mjr. Aleksander Krawyciński, Józef Woch Tuczępy (28.IV.2018)
10. Tuczępy  (28.IV.2018)
11. Zamość odznaczeni (23.VI.2018)
12. Prezydent A. Duda i Kard. M. Jaworski Order Orła Białego Kraków
(13.III.2017)

13. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego – (VI.2017)
14. Gloria Artis dla R. Zawadowskiego – (VI.2017)
15. Maciej Trybulec Warszawa (15.VI.2018)
16. Sławomir Tomków – Zasł. dla Kultury polskiej (V.2017)
17. ks. prof. Waldemar Chrostowski – Zamość (23.VI.2018)
18. dr Adam Kornat z-ca Dyr. Lasów Państwowych Lublin – Zamość
(23.VI.2018)

19. Miasto Zamość odznaczone Medalem Św. JP II – (23.VI.2018)
20. Sławomir Tomków – Ryszard Zawadowski – Grzegorz Kaniewski –
Zamość (23.VI.2018)
21. R.Zawadowski Red. Naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz
Częstochowa (21.VII.2018)
22. R.Zawadowski i Krzysztof Witkowski Dyr. Muzuem Monet i Medali
JP II Częstochowa (21.VII.2018)
23. Ryszard Zawadowski i Krzysztof Witkowski w Muzeum Monet i
Medali Częstochowa (21.VII.2018)
24. od lewej: Krzysztof Witkowski, Ewa Witkowska, Anna Wyszyńska
(red.”Niedzieli”), Lidia Dudkiewicz ( Red. Nacz. „Niedzieli”) i
Ryszard Zawadowski – Częstochowa (21.VII.2018 )
25. hm. Robert Rozpędzihowski – Przewodniczący ZHP poza granicami
kraju
26. Jarosław Stawiarski Wiceminister Sportu i Turystyki (06.VII.2018)
27.  Red. Naczelny – ks.dr Mirosław Tykfer, Proboszcz tej Parafii
o. Marek Smyk CSSp i P.P. Jolenta Strabel (02.IX.2018)
28. Chorzowskie Centrum Kultury od lewej: Ryszard Zawadowski
– Kanclerz Kapituły,Małgorzata Pieniek – SP Nr 2 im. JP II,
Krzysztof Knas – autor wystawy i  Wiesław Ciężkowski
z-ca Prezydenta M.Chorzowa (18.IX. 2018 r)
29. hm. Marcin Janiszewski – K-pt Hufca, hm. Ryszard Zawadowski
– Kanclerz Kapituły Medalu Św. JP II, sam. Dorota Deręgowska –
ćwik Jakub Gorzkowski – sam. Wiktoria Affek – poczet sztandarowy,
HR. Monika Składanek, phm. Robert Goś, P. Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz., phm. Agnieszka Semeniuk
-Czepczyńska
30. artystka śpiewaczka sopran Pani dr Justyna Reczeniedi oraz
przedstawiciel Telewizji Polskiej S.A. P. Dyrektor Piotr Gursztyn
31. Wśród odznaczonych znaleźli się P-cy Rady prof. Sławomir Partycki
czł. Stowarzyszenia, P. Bożenna Dudek, P – cy Tow. Przyjaciół Nauk
w Międzyrzecu Podlaskim P. Ryszard Turyk leśnik – P.  Szulik Adam
wybitny regionalista P. dr Szczepan St. Kalinowski oraz
P. Aleksander Krawyciński – Sekretarz Fundacji Lotniczy Lublin
– (autor projektu naszego odznaczenia).
32. Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy gm. Międzyrzec Podlaski
– P. Elżbieta Iwanicka
33. Fotograf Jana Pawła II w Watykanie – Arturo  Mari
34. Krzysztof Świtała z Częstochowy, Ryszard Szirch z Olesna
i Tadeusz Głomb Częstochowy
35. Krzysztof Świtała
36. Dyrektor P. Marianna Zająć oraz P-ca Społecznej Rady Rodziny
Szkół JP II P. Małgorzata Szostek z Siedlec
37. od lewej: Józef Woch – Prezes Stowarzyszenia. Agata Niedziółka
      – Skarbnik Gminy, Dariusz Jakubowski –  artysta, Roman Miedziak
      – Wójt Gminy i Ryszard Zawadowski – Kanclerz Kapituły Medalu.
38.
39. W SP Nr 2 wystartowaliśmy z ogólnopolskim projektem „Teczka serdecznej pamięci”.
40.
41. Odznaczony Medalem Św. JP II Pana Adama Lapskiego, – Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa oraz wspomnianą redakcję czasopisma „Chorzów Miasto Kultury” w imieniu której odznaczenie odebrał Kol. Krzysztof Knas
42. Medal ten wręczono dla Szkoły nr 17 im. JP II w Chorzowie