Medal Św. Jana Pawła II odznaczenie Stowarzyszenia

  W roku 40. rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 13. rocznicę Jego odejścia do Domu Pana, a także w perspektywie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Zarząd Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa i uprawnień statutowych, ustanowił odznaczenie Stowarzyszenia p.n. „Medal Św. Jana Pawła II”. Jest to pierwsze  tego typu odznaczenie z wstążką i baretką, które będzie nadawane z okazji określonych rocznic zw. z Św. Janem Pawłem II w trybie i sposób określony specjalnym regulaminem dla osób fizycznych, instytucji oraz organizacji, a w tym i kościelnych za zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu naszego papieża. Oceny kandydatów i przyznawanie Medalu  będzie dokonywać powołana Kapituła, której Kanclerzem jest Prezes Stowarzyszenia.
Wszelkie informacje dla osób zainteresowanych a w tym Uchwała i Regulamin oraz  druk wniosku o nadanie odznaczenia znajdują się do pobrania  w specjalnym linku. Link jest umieszczony z prawej strony pod katalogiem Menu (baretka).
   

  UWAGA:
Foto osób odznaczonych znajduje się w osobnym katalogu umieszczonym z prawej strony w katalogu Medal Stowarzyszenia – w podkatalogu 7 – Osoby odznaczone.    —>

15.VI.2018 Warszawa Centrum Myśli JP II- Prezes Stow. „Santo Subito”Maciej Trybulec – Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć JP II -były Dyrektor Centrum
Myśli JP II 
Norbert Szczepański Warszawa
24.VI.2018 Zamość od lewej:Sławomir Tomków sekretarz Stowarzyszenia– Leszno, Ryszard Zawadowski Prezes, Grzegorz Kaniewski wiceprezes – Gostyń
21.CII.2018 r. Muzeum Monet i Medali  JP II w Częstochowie P.P. Krzysztof Witkowski-Dyrektor Muzeum Monet i Medali JP II, Ewa Witkoweska, red.Anna Wyszyńska, red. Lidia Dudkiewicz – Naczelna Tyg. Kat. „Niedziela”, Ryszard Zawadowski

02.IX.2018 r. Puszczykowo par.p.w.Św.Józefa Oblubieńca NMP,
od lewej : Ryszard Zawadowski -Kanclerz Kaptuły, Ks. dr. Miroslaw Tykfer – Red. Nacz. „Przewodnika Katolickiego”, o. Marek Smyk CSSp- Proboszcz parafii, prof. Józef Stasiński, prof. Zenon Błądek, Jolenta Strabel i ks. Ryszard Ostasz.
Wśród odznaczonych znaleźli się P-cy Rady prof. Sławomir Partycki czł. Stowarzyszenia, P. Bożenna Dudek, P – cy Tow. Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim P. Ryszard Turyk leśnik – P.  Szulik Adam wybitny regionalista P. dr Szczepan St. Kalinowski oraz  P. Aleksander Krawyciński – Sekretarz Fundacji Lotniczy Lublin – (autor projektu naszego odznaczenia).
18.IX.2018 r.Chorzowskie Centrum Kultury od lewej : Ryszard Zawadowski – Kanclerz Kapituły, Małgorzata Pieniek – SP Nr 2 im. Jana Pawła II, Krzysztof Knas – autor wystawy i  Wiesław Ciężkowski  z-ca Prezydenta M.Chorzowa
22.IX.2018 r. Nowy Dwór Mazowiecki od lewej:hm. Marcin Janiszewski – K-t Hufca, hm. Ryszard Zawadowski – Kanclerz Kapituły Medalu Św. JP II, Dorota Deręgowska – ćwik, Jakub Gorzkowski – sam. Wiktoria Affek – poczet sztandarowy, HR. Monika Składanek, phm. Robert Goś, P. Jacek Kowalski Burmistrz M. Nowy Dwór Maz., phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska
14.X.2018 r. Bochotnica k/o  Kazimierza Dolnego od lewej :Burmistrz Kazimierza Andrzej Pisula, naucz. Laurencja D. Krasowicz, Dyr.Szkoły Elżbieta A.Kruk i Ryszard Zawadowski Kanclerz Kapituły Medalu  
16.X.2018 – od lewej: artystka- śpiewaczka dr Justyna Reczeniedi, Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej prof.Ryszard Peryt, śpiewczka Aneta Łukasiewicz 
17.X.2018 r. Szkoła Podst. im. J.Kusocińskiego w Rogoźnicy gm. Międzyrzec Podlaski ;od lewej: ks.proboszcz Sylwester Gałach, Dyr. Szkoły dr Dorota Herda, Ryszard Zawadowski, katechetka Elżbieta Iwanicka i poczet sztandarowy z odznaczonym sztandarem Szkoły.
Medale dostali członkowie naszego Stowarzyszenia – kol. Krzysztof Świtała z Częstochowy, Ryszard Szirch z Olesna i Tadeusz Głomb Częstochowianin. Do wyróżnionych dołączył obecny na rozpoczęciu giełdy papalii – fotograf Jana Pawła II – Arturo Marii.
Arturo Mari fotograf JP II w trakcie odznaczania
Ryszard Szirch z Olesna
Tadeusz Głomb z Częstochowy
Arturo Mari dedykuję nam … kartkę pocztową z swoim wizerunkiem

od lewej: Arturo Mari, Ryszard Zawadowski, Tadeusz Głomb, Ryszard Szirch
Krzysztof Świtała z Częstochowy
25.X.2018 – Brzegi; od lewej: Małgorzata Szostek, Marianna Zając.poczet sztandarowy Szkoły
Podstawowej w Brzegach i Ryszard Zawadowski
17.XI.2018 Rachanie od lewej:Józef Woch – Prezes Stowarzyszenia. Agata Niedziółka- Skarbnik Gminy, Dariusz Jakubowski – artysta, Roman Miedziak- Wójt Gminy i Ryszard Zawadowski – Kanclerz Kapituły Medalu
W dniu 4-5-6.XII. 2018 Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka i Godności- „WYSPA”, a także spotykając się z Prezydentem Miasta w przedmiocie powołania bodaj pierwszego?! w Polsce Komitetu Obchodów 100.rocznicy urodzin Karola Wojtyły(2020 r.). Stowarzyszenie „WYSPA” zostało uznane naszym Medalem Św. JP II ( na zdjęciu z P. Prezes po przekazaniu odznaczenia), kolejno Medal ten wręczyłem dla Szkoły nr 17 im. JP II w Chorzowie.