Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Św. Jana Pawła II w Sejmie RP

Było to ostatnie w tym roku spotkanie w Sejmie RP – Zespołu Parlamentarnego ds. Dziedzictwa Św. Jana Pawła II które zakończyło się modlitwą opłatkową i złożeniem życzeń
.
W dn.06 grudnia w Sejmie RP odbyło się ostatnie w 2017 r. spotkanie Parlamentarnego Zespołu Ds.Dziedzictwa Św.Jana Pawła II,w którym jesteśmy od początku jego istnienia jako jedyne Stowarzyszenie.Omówiono plany i zamierzenia  na nadchodzące latq:2018-2019 i 2020 Oficjalnie zgłosiliśm aby nasza wystawa Jam Paweł II na plakatach” była elemnetm planowanej w Sali Kolumnowej Sejmu  w maju 2018 r. sesji historyczno-popularno-naukowej  m.in. z okazji  40. rocznicą wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Życzenia świąteczne  uczestnikom spotkania złożył Przewodniczący Zespołu Poseł Czesław Sobierajski,a modlitwą usłużył Ks.Ryszard Ostasz z naszego Społ.Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JP II.
(Uwaga: na zdjęciu  to nie jest kompletny zespół)