Ryszard Zawadowski – Zasłużony Kulturze Polskiej – „Gloria Artis”

 

W trakcie XV Sejmiku Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych woj. Lubelskiego w Stoczku Łukowskim w dniach 3-4-5.XI.2017 r. otwierającego cykl obchodów rocznicowych roku 2018 Wicewojewoda Lubelski P. Robert Gmitruczuk w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Prezesa Stowarzyszenia R. Zawadowskiego najwyższym odznaczeniem resortowym „Zasłużony Kulturze Polskiej – Gloria Artis” w dowód uznania za jego  społeczną działalność na rzecz kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego od ponad.Nominowany podkreśla, że jego uznanie to efekt współpracy z nim niezliczonej ilości oddanych społeczników i przyjaciół.