Medal Komisji Edukacji Narodowej – 19.10.2017

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk

   

Ryszard Zawadowski – harcerz i czynny instruktor, wykształcony nauczyciel, wieloletni prawnik, były samorządowiec, społecznik i wiele innych form aktywności a w tym ta najważniejsza poświęcona pamięci Naszego Papieża. Odznaczenie od Ministra Edukacji Narodowej –Dedykuję WSZYSTKIM bez wyjątku członkom naszego Stowarzyszenia.