Miesiąc: Styczeń 2019

O Medalu Św. Jana Pawła II i naszych inicjatywach w Telewizji – TVP Warszawa

zbieramy pamiątki związane z Janem Pawłem II. Z strony GK ZHP udział wzięły Druhny: phm. Teresa Zawadzka P-ca WWDiR oraz hm. Jolanta Łaba, a także ze strony Stowarzyszenia P. Adam Mazurek z Oficyny Wydawniczo -Poligraficznej ADAM. Religinego ZHP celem omówienia ogólnopolskiego startu do wspomnianego projektu            

Spotkanie opłatkowe w WRTR Lublin 2019

Nasz udział w corocznym spotkaniu opłatkowym Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, które odbyło się dnia 12.01.2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w sali kolumnowej. Video z uroczystości